संस्कृत साहित्य के प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक

संस्कृत साहित्य के प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक

पुस्तकें लेखक
रामायण वाल्मीकि
भगवद्गीता, महाभारत वेदव्यास
अभिज्ञानशाकुन्तलम्, रघुवंश, मेघदूतम्, पुष्प वाण विलासम्, कुमारसम्भवम्, मालविकाग्निमित्रम् कालिदास
स्वप्नवासवदत्तम् भास
बुद्धचरितम्, सौन्दरनन्द अश्वघोष
पंचतन्त्र विष्णु शर्मा
मुद्राराक्षसम् विशाखदत्त
कादम्बरी, हर्षचरितम् बाणभट्ट
नागानन्द, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन
चन्द्रलेखा रुद्रदास
कथा सरित सागर सोमदेव
कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर
नैषधीयचरितम् श्री हर्ष
किरातार्जुनीयम् भारवि
दशकुमारचरितम्, अवन्ति सुन्दरी दण्डी
उत्तररामचरितम् भवभूति
वेणी संहार भट्टनारायण
वासवदत्ता सुबंधु
राजतरंगिणी कल्हण
अष्टाध्यायी पाणिनि
अर्थशास्त्र कौटिल्य
गीतगोविन्द जयदेव
काव्य मीमांसा राजशेखर
नाट्यशास्त्र भरतमुनि
काव्य प्रकाश मम्मट
साहित्य दर्पण विश्वनाथ
शृंगारशतक भर्तृहरि
कुन्दमाला दिन्नागा
कौमुदी महोत्सवम् विजका
पद्मपुराण रविष्माचार्य
मृच्छकटिकम् शूद्रक
कवि कंठा भरण क्षेमेन्द्र
चण्डी शतक बाणभट्ट
मनुस्मृति मनु
महाभाष्य पतंजलि
सिद्धान्तशिरोमणि भास्कराचार्य
हितोपदेश नारायण पंडित
मालती माधव भवभूति

 

Read Also 

Read Also ...  भारत के राष्ट्रीय उद्यान (National Parks of India)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close button
error: Content is protected !!